Löneutbetalning sker den 25:e varje månad och motsvarar alltid föregående månads arbete, exempelvis det du arbetat för i april betalas ut i maj.

På Upgig använder vi oss av Swedbanks kontoregister, vilket innebär att vi inte håller något register över anställdas bankkonton eller personnummer. Detta för att säkerställa att väsentliga personuppgifter inte hamnar i orätta händer.

Registrera ditt bankkonto hos Swedbanks kontoregister genom att klicka här. Om du redan är registrerad behöver du inte göra något. 

Notering: Registreringen gör du endast en gång och gäller för alla framtida utbetalningar. Det behöver alltså inte återupprepas.

Hittade du svaret?