Obekväm arbetstid (OB) betyder att du som giggare arbetar kvällar, helger eller under högtider. Utöver ordinarie lön får du en extra ersättning för obekväm arbetstid, så kallad OB-ersättning. När Upgig bemanning är din arbetsgivare gäller OB enl. uppdragsgivarens kollektivavtal för arbetartjänster. Och för tjänstemän gäller bemanningsbranschens kollektivavtal för OB-ersättning. 

OB-ersättning för uppdrag där Upgig bemanning inte är din arbetsgivare kan variera. För uppgifter om specifika uppdrag, vänligen kontakta oss i chatten. 

Hittade du svaret?