Om Upgig bemanning är arbetsgivare har vi arbetsgivaransvar, och uppdragsgivaren arbetsplatsansvar. Då vänder du dig till oss för frågor gällande anställningen, och till uppdragsgivaren för frågor angående uppdraget. 

Vissa undantag finns då vi inte tar arbetsgivaransvar, utan där andra villkor gäller. För att ta reda på vad som gäller ett specifikt uppdrag kontaktar du oss. Uppdragsgivaren har alltid ett arbetsplatsansvar.

Hittade du svaret?