Vi har uppdrag inom flertalet olika brancher och yrken. 

Uppdragen är ofta timpass men kan även vara ett projekt eller löpande uppdrag. Tanken är att uppdragen ska vara flexibla.

Hittade du svaret?