Ändringar som avviker från ett uppdrag kan endast ske i överenskommelse med giggaren. Om du kommer överens med giggaren att ändra sluttid ska denne tidrapportera för den tid ni kommit överens om, som du sedan godkänner. 

Om ni inte kommer överens om en ny sluttid har talangen rätt till den tid och ersättning som står i uppdraget. 

Kom ihåg att den information som framgår i uppdraget är definitivt, däremot kan informationen som först framgår i giggets arbetsbeskrivning vara uppskattad tid och justeras innan uppdraget skickas ut.

Hittade du svaret?