Ändringar som avviker från ett kontrakt kan endast ske i överenskommelse med giggaren. Om du kommer överens med giggaren att ändra sluttid ska denne tidrapportera för den tid ni kommit överens om, som du sedan godkänner. 

Om ni inte kommer överens om en ny sluttid har talangen rätt till den tid och ersättning som står i kontraktet. Om inga förändringar är gjorda är det kontraktstiden ni faktureras för.

Kom ihåg att den information som framgår i kontraktet är definitivt, däremot kan informationen som först framgår i gigets arbetsbeskrivning vara uppskattad tid och justeras innan kontraktet skickas ut.

Hittade du svaret?