Första gången du registrerar dig godkänner du våra användarvillkor och integritetspolicys och de reglerar villkoren mellan Upgig och dig.

Upgig är aldrig arbetsgivare. Utan anställningen av giggare hanteras endast via Upgigs plattform.
Arbetsgivare är företaget själva eller en 3-parts-arbetsgivare.

Vid problem eller frågetecken är du välkommen att kontakta oss på 0770-175 175.

Hittade du svaret?