Vi kan aldrig garantera att en talang dyker upp, men när ett kontrakt accepterats träder anställningsavtalet i kraft och då gäller arbetsplikt. Ett tips är att kontakta personen via chatten eller telefon för att stämma av. 

Av denna anledning jobbar vi med betygsättning för att du som uppdragsgivare ska få en indikation på hur personen presterat på tidigare gig. Talanger som vid flertalet tillfällen missköter sig minskar i relevans och riskeras att tas bort ur appen.

Vid eventuella besvär ber vi dig kontakta oss.

Hittade du svaret?