Vi har ingen minimigräns på antal timmar ditt uppdrag behöver vara. Däremot påverkar antalet timmar hur attraktivt jobbet blir och sannolikheten att bli matchad med en talang ökar om du publicerar uppdrag fler timmar. Tänk även på att en resursen har en viss restid som de värderar in. Vi rekommenderar minst en halvdag för att vara attraktiv.

Hittade du svaret?