Du gör jobbet samt bestämmer hur mycket det ska kosta.

Det är summan du vill ha i lön du behöver utgå från när du beräknar vilket pris du ska sätta på dina tjänster till kunderna.

Upgig hanterar och skickar ut fakturorna till kunderna som du som egenanställd skickar in till oss. Vi bevakar och sköter påminnelserna också om det skulle behövas. Så fort kunden betalat fakturan och pengarna kommit in, betalar vi ut din lön.

I samband med det tar vi ut vår avgift på 3,5% samt gör avdrag för arbetsgivaravgifter och skatter och eventuell semesterlön, försäkring och pension. Nettolönen, det vill säga det som kommer in på ditt konto, brukar bli ungefär hälften av den fakturerade summan.

Vad mer kan påverka lönen?

Andra faktorer som kan påverka hur mycket pengar som i slutändan kommer in på kontot kan vara reseersättningar, friskvård, traktamenten och utlägg som den anställde har gjort för företaget. Som egenanställd är det viktigt att du tar med allt detta när du fakturerar.

I Sverige har vi en rörlig inkomstskatt. Det betyder att du betalar olika mycket i skatt beroende på hur mycket du tjänar. Upgig betalar vanligtvis in 30 % av din bruttolön, men i vissa fall kan det vara smart att betala in mer eller mindre. Detta kan vi hjälpa dig med om du informerar oss om din skattenivå.

Hittade du svaret?