Det är din arbetsgivare som har arbetsgivareansvar vilket innebär att de är ansvariga för din anställning. För att garantera våra talanger ett fullgott skydd har vi tecknat olika försäkringar som täcker eventuell personskada. 

Viktigt att poängtera är att om något skulle ske är det viktigt att du kontaktar oss och din arbetsgivare, samt att du så snart som möjligt fyller i en arbetsskadeanmälan via händelserapport i appen. Spara alla kvitton för eventuella utlägg du behöver göra i följd av skadan. 

Hittade du svaret?