Upgig tar fullt arbetsgivaransvar vilket innebär att vi är enskilt ansvariga för din anställning. För att garantera våra talanger ett fullgott skydd har vi tecknat olika försäkringar som täcker eventuell personskada. 

Viktigt att poängtera är att om något skulle ske är det viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt så vi kan fylla i en arbetsskadeanmälan, samt att du sparar alla kvitton för eventuella utlägg du behöver göra i följd av skadan. 

Hittade du svaret?