Om uppdragsgivaren tvingas flytta på ett uppdrag kan du bli tillfrågad om att jobba den nya tiden. I det fall du inte kan, eller när uppdraget blir inställt, är kontraktet bindande. Det innebär att du som giggare har rätt till den ersättning som framgår i kontraktet.

Hittade du svaret?