När uppdragsgivaren publicerar ett gig försöker de vara så exakta som möjligt. Ibland tvingas små justeringar göras från vad som först stod i giggets arbetsbeskrivning till vad som framgår i uppdraget. Det är alltid uppdraget som gäller.

Det kan också hända att det i giggets beskrivningen står att ett uppdrag sträcker sig över 12 timmar, men att det skickas till flera talanger och att det uppdraget är uppdelat i två sex-timmarspass.

Om det är ett gig som publiceras och du kan jobba delar av det passet kan du skriva en notis om det när du klickar på ansök.

Det som gäller är uppgifterna i uppdraget så läs noggrant innan du accepterar.

Hittade du svaret?