Företag kan välja att bygga egna personal-pooler där du som talang kvalificerar in dig. Att gå med i en pool innebär att du, tillsammans med ett antal andra giggare, blir utvalda av ett företag dit dom vänder sig om de behöver personal. I dessa pooler publicerar företaget gig som endast är synliga för talangerna i poolen. 

En pool skapas ofta när det finns vissa krav, läs därför noga igenom poolens beskrivning och se till att du uppfyller de eventuella kvalifikationskraven innan du ansöker om att få gå med. 

Varje gång en pool matchar med dina kriterier får du en notis. Se till att ha en fullständig profil för att lyckas bli medlem i en pool. 

Hittade du svaret?