Vi på Upgig strävar efter att tillsammans skapa en god arbetsmiljö, att våra giggare såväl som uppdragsgivare håller hög kvalitet och att vi hjälper varandra att utvecklas. Därför vill vi att uppdragsgivaren utvärderar och betygsätter ditt genomförande då det är en möjlighet att ge dig, men även oss på Upgig, återkoppling. Tänk därför på att svara så snart du har möjlighet i appen, visa intresse och engagemang på arbetsplatsen och bemöta dina kollegor på ett trevligt sätt. Ett gott betyg kommer innebära att du har större möjlighet att få fler framtida gig.

Vi vill även säkerställa att uppdragsgivarna tillhandahåller en trygg arbetsmiljö, bemöter giggare på ett trevligt sätt och ger tydliga instruktioner. Därför vill vi att du som giggare betygssätter jobbuppdraget för att ge uppdragsgivaren direkt återkoppling kring vad som varit bra, men också hur de kan bli ännu bättre för att locka fler giggare i framtiden.

Mer information om betygsystemet finner du i användarmanualen och i dokumentet utvärdering och betygsättning.

Hittade du svaret?