Som uppdragstagare via Upgig har du ett eget ansvar som innebär engagemang och tydliga åtaganden. När du har godkänt ett uppdrag har du arbetsplikt och är således bunden till att utföra uppdraget.

Som uppdragstagare har du rättigheten till att tacka nej till uppdragserbjudanden, men du är också skyldig till att arbeta de pass som du har tackat ja till. Vid godkännande av ett uppdrag i appen har du åtagit dig att arbeta enligt den överenskommelsen. Arbetspass kan därmed inte avbokas hur som helst (ogiltig avbokning/frånvaro). Det innebär att du har begått ett avtalsbrott. Föreligger det särskilda skäl (t.ex. sjukdom) tar vi naturligtvis hänsyn till detta (giltig frånvaro).

För att säkerställa att våra uppdragstagare håller sina åtaganden gentemot sina accepterade uppdrag, registreras all närvaro/frånvaro och avbokningar i systemet. Att avvika från ett pågående gig, avboka eller frånvara utan giltigt skäl klassificeras som avtalsbrott.

Hittade du svaret?