När talangen har godkänt ett kontrakt och har fått ett jobb bekräftat i tjänsten har talangen arbetsplikt och är således bunden till att utföra jobbet.

Skulle det uppstå något som gör att talangen inte kan fullfölja ett påbörjat gig, eller tvingas ångra ett godkänt kontrakt har talangen eget ansvar att säkerställa att du som uppdragsgivare blir informerad snarast möjligt. Kontakt ska ske via telefon och sms samt via chatt-funktionen i kontraktet så att det finns ett dokumenterat underlag.

För att säkerställa att våra giggare håller sina åtaganden gentemot sina accepterade uppdrag, registreras all närvaro/frånvaro och avbokningar i systemet. Den informationen ligger sedan till grund för hur nya uppdrag matchas.

Skulle talangen avvika från ett pågående gig, avboka eller frånvara utan giltigt skäl klassificeras det som avtalsbrott och kommer att resultera i begränsad tillgång till framtida gig samt riskera att bli borttagen från Upgig. 

Giltig frånvaro, såsom sjukdom, kan du läsa om här.

Hittade du svaret?