När giggaren har godkänt ett uppdrag och har fått ett jobb bekräftat i appen har giggaren arbetsplikt och är således bunden till att utföra jobbet.

Skulle det uppstå något som gör att giggaren inte kan fullfölja ett påbörjat gig, eller tvingas ångra ett godkänt uppdrag har giggaren eget ansvar att säkerställa att du som uppdragsgivare blir informerad snarast möjligt. Kontakt ska ske via telefon och sms samt via chatt-funktionen kopplat till uppdraget så att det finns ett dokumenterat underlag.

För att säkerställa att våra giggare håller sina åtaganden gentemot sina accepterade uppdrag, registreras all närvaro/frånvaro och avbokningar i systemet. Den informationen ligger sedan till grund för hur nya uppdrag matchas.

Skulle giggaren avvika från ett pågående gig, avboka eller frånvara utan giltigt skäl klassificeras det som avtalsbrott och kommer att resultera i begränsad tillgång till framtida gig samt riskera att bli borttagen från Upgig. 

Giltig frånvaro, såsom sjukdom, kan du läsa om här.

Hittade du svaret?