Semesterersättningen är en del av giggarens lön och det är lagkrav på att det skall utbetalas.
Semesterersättningen betalas ut löpande som ett pålägg på ordinarie löneutbetalning.

För arbetaravtal är semesterersättningen 13%
(Detta är operativa jobb som har koppling till den direkta verksamheten, exempelvis plock på ett lager eller utkörning av matkassar.)

För tjänstemannaavtal är semesterersättningen 12,5%
(Detta är administrativa jobb som består av mer förberedande arbete)

De löneunderlag som Upgig skickar till arbetsgivaren innehåller information om semesterersättning.

Hittade du svaret?