Företaget (eller 3-part-arbetsgivare) har fullt arbetsgivaransvar vilket innebär att de är ansvariga för giggarens anställning. För att garantera resurser ett fullgott skydd har vi tecknat olika försäkringar som täcker eventuell personskada. 

Vid skador under arbetstid orsakat av olycksfall i arbete, färdolycksfall eller arbetssjukdomar täcker vår försäkring exempelvis utlägg för läkarkostnader, läkemedel och sjukgymnast. 

Hittade du svaret?