Giggare kan endast göra utlägg under ett gig om det skriftligen har godkänts av dig som uppdragsgivare (intyg ska finnas i jobbannonsen eller framgå i chatten). 

Innan du ber någon av våra giggare göra ett utlägg uppmanar vi dig att ta utläggets storlek i beaktande. Vi ber dig också att betala så mycket som möjligt själv innan för att undvika onödiga utlägg. 

Giggaren har rätt att avsäga sig utlägg. För att undvika problem är det viktigt att du redan i annonsen anger om det kan bli aktuellt med utlägg under uppdraget. 

Om du som uppdragsgivare inte har tänkt ersätta giggaren direkt i anslutning till uppdraget utan istället vill att vi fakturerar dig för utlägget, är giggaren ansvarig för att rapportera utlägget tillsammans med ditt godkännande till oss. Upgig avgör då vad som är ett godkänt underlag samt när utbetalning sker till giggaren.
Upgig hanterar utlägg mot en administrationsavgift på 200kr/utlägg.

Typiska utlägg som kan förekomma är tankning av lånad bil, inköp av oförutsedda material vid exempelvis event eller kanske för en tågbiljett tillbaka till giggets startplats. Utlägg för resor till och från jobbets startplats är aldrig godkända utlägg, utan endast för resor som krävs inom ramen för uppdraget. 

Hittade du svaret?