Leta upp annonsen under "Öppna jobb" alt. "Bekräftade jobb" och klicka på  "Redigera". Här kan du ändra och fylla i det nya antalet positioner du vill tillsätta! 

Hittade du svaret?