Första gången du skickar ett kontrakt till en giggare måste du signera vårt kundavtal. I avtalet framgår våra betalningsvillkor som är 10 dagars betalningstid på våra fakturor som skickas veckovis. 

Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vid betalningspåminnelse äger Upgig rätt att fakturera 60 kr i påminnelseavgift.

Hittade du svaret?