Efter ett slutfört gig har giggaren 48 timmar på sig att tidrapportera datum, start- och sluttid för när gigget genomfördes. Sedan ska ni som uppdragsgivare godkänna rapporten. När rapporten har godkänts faktureras ni på timmarna, varpå vi betalar ut lön till giggaren.

Om tidrapporteringen är felaktig avvisar ni rapporten och skickar ett chattmeddelande med kommentar kring varför och vad giggaren behöver göra.

Skulle meningsskiljaktigheter uppstå kring en avvisad tidrapport vänligen kontakta oss.

Hittade du svaret?