Istället för att skicka ut gig till hela vårt nätverk kan ni välja att bygga egna personal-pooler där giggare kvalificerar in sig.  I dessa pooler publicerar ni gig som endast är synliga för giggarna i er pool. 

En pool skapas oftast när det finns vissa krav eller kunskaper. Det kan exempelvis handla om att ni vill ha en pool med giggare som kan jobba minst ett pass i veckan eller som kanske har en viss kompetens eller erfarenhet.

När ni publicerar en pool till nätverket blir alla giggare som passar kriterierna notifierade. Bjud in giggare och bygg upp en trygg personalpool utefter ert behov.

Hittade du svaret?