Istället för att skicka ut gig till hela vårt nätverk kan ni välja att bygga egna personal-pooler där talanger kvalificerar in sig.  I dessa pooler publicerar ni gig som endast är synliga för talangerna i poolen. 

En pool skapas oftast när det finns vissa krav eller kunskaper. Det kan exempelvis handla om att ni vill ha en pool med talanger som kan jobba minst ett pass i veckan eller som kanske har en viss kompetens eller erfarenhet.

När ni publicerar en pool till nätverket blir alla talanger som passar kriterierna notifierade. Bjud in talanger och bygg upp en trygg personalpool utefter ert behov.

Hittade du svaret?