Vi på Upgig strävar efter att tillsammans skapa en god arbetsmiljö, att våra giggare såväl som uppdragsgivare håller hög kvalitet och att vi hjälper varandra att utvecklas. Därför vill vi att du som uppdragsgivare utvärderar och betygsätter giggarens genomförande då det är en möjlighet att ge denne, men även oss på Upgig, återkoppling.

På samma sätt vill vi att giggarna betygssätter er för ni ska få direkt återkoppling kring vad som varit bra, men också hur ni kan bli ännu bättre för att locka fler giggare i framtiden. Tänk därför på att ge tydliga i instruktioner, ha en god arbetsmiljö samt visa ett gott bemötande! Det kommer göra att ni blir populära uppdragsgivare!

Mer information om betygsystemet hittar du här.

Hittade du svaret?